Şırnak İlimiz Türkiye’de gezip-görülecek yerler bakımından dikkat çeken bir konumda ve seviyede olmayan, bu yüzden turizm de ilerlemeyen pek bir cazibesi oluşmayan bir kaç şehrimizden bir tanesidir. Jeopolitik konumu itibariyle sınırlarının çoğu dağlarla dolu olması bunun en büyük etkenlerdendir. Bunlara rağmen İslam Dünyası tarihinde önemi büyük olan inanışa göre; Nuh Peygambere ait olduğu öne sürülen bir türbe, Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunur. Tufandan sonra Nuh’un ilk yerleştiği şehir olduğu rivayet edilmiştir. Ayrıca Abdaliye Medresesi ise Kürtler arasında aşk öyküsüyle ünlü Mem-u Zin mezarı bulunur.Bu Medrese bölge halkı tarafından sürekli ve yoğun bir şekilde ziyaret edilmektedir. Bunun dışında Şırnak ili içerisinde Cizre Ulu Camii, Kasrik Ören Yeri, Kırmızı Medrese,ve Türkiye’de politik olarak sürekli gündeme gelen Cudi Dağı şehri simgeleyen yapıtlardır.

-Bunların dışında pek bir yerde ismi geçmeyen ama gidip gördüğüm ve beni çok etkileyen Mağara(Kiwax) Köyünü sizlere tavsiye ederim.90 yıllarda köylerini terk etmek zorunda kalan Yezidilerin yaşamış olduğu köy ile ilgili yazıma bu linkten ulaşabilirsiniz.

Mağara(Kiwax) Köyü

-Şırnak iline yapmak istediğiniz seyahatlerinizi kesinlikle Nisan ve Eylül ayları arasına koymamanızı tavsiye ederim. Bunaltıcı sıcaklığı yüzünden dışarı çıkmak bile istemezsiniz. Aşağıdaki fotoğraftaki sıcaklık derecesini göz önünde bulundurarak seyahatinizi planlayın.

-”Hala güvenlik sorunu var mı?” diye düşünen gezginlere cevabım -”Gidin, gezin ve güvenlik konusunu düşünmeyiniz. İş nedeniyle ayda en az 2 defa Şırnak il ve ilçelerini gezen birisi olarak güvenlikte hiç sorun yaşamazsınız.”

1-Nuh Peygamber Türbesi

Tevrat’ta 950 yıl yaşadığı söylenen Hz. Nuh’un türbesinin Nuh Peygamber Camisi’nin bodrumunda Nuh Peygamber’e ait olduğuna inanılan bir türbe bulunmaktadır. Bu yapıyı Cizreli İbnülesin Firuzabadi, Evliya Çelebi, Ebubekir Helevi ve Babili Berasus bu türbenin Nuh Peygamber’e ait olduğunu yazmışlardır.

2-Cizre Ulu Camii

639 yılında, bölgede yer alan bir kilisenin camiye çevrilmesi sonucu cami olarak hizmet vermeye başlamıştır. Caminin kare bir gövde üzerinde dairesel bir şekilde inşa edilmiş olan minaresi 1156 yılında inşa edilmiştir.

3-Kasrık Ören Yeri(Kasrık Boğazı)

Eski Şırnak-Cizre kara yolunun 30. Km. si üzerinde yer almaktadır. Guti’ler döneminde “Sazirka” olarak anılmaktaydı. Bir boğaz içinde yer alır. Ayrıca tarihi su bentleri, heykeller ve kent kalıntıları bulunmaktadır. Cizre ve Finik Beylerinin yazlık olarak kullandıkları bir yerdi.

4-Kırmızı Medrese

Cizre Beyliği döneminde II. Han Şeref Bey tarafından XIV. Yüzyılda yaptırılmış. Cizre Akkoyunluların eline 1475 yılında geçerken Cizre Emirleri sürgün edilmiştir. Emir Bedrettin oğlu II. Şeref Boti Aşireti ve çevre halkının yardımı ile 1508 yılında Cizre’yi almış ve duada bulunmuş. ”Yarabbi ben tekrar Cizre’yi alabilsem sana bir Camii inşa edeceğim” demişti. Allah da bu duasını kabul buyurduğundan Kırmızı Medrese’yi inşa ettirmiştir.

5-Abdaliye Medresesi

Cizre ilçesinde Cizre surları üzerinde bulunan Abdaliye Medresesi’nin bodrumunda Mem-u Zin’in türbesi vardır. Türbe medrese ile birlikte 1487 yılında Emir Abdal İbn-i Abdullah Seyfettin Boti tarafından yaptırılmış.

İçerde üç adet mezar bulunmaktadır. Zin, Bekir ve Mem e aittir. Mem-u Zin aşk olayı içinde ilahi bir aşk olan bir öyküdür. Bu aşk olayı Cizre Beyi Emir Zeynuddin döneminde Hicri:854 (1450-1451) yılında meydana gelmiştir.

6-Cudi Dağı

Şırnak ve Silopi ilçe merkezleri arasında yer alan 2.114 m’lik yüksekliğe sahiptir. Tarihi ve özellikle İslâm dini açısından önemlidir. Kur’ân-ı Kerim’de Nuh’un gemisinin tufandan sonra Cudi Dağı’na oturduğu belirtilmektedir.

Bu alana reklam verebilirsiniz!