KÜMBET CAMİİ veya HAVARİLER KİLİSESİ

Ziyaret Tarihim:14 mayıs 2017

X. yüzyılda Kars ve civarında hüküm sürmüş Bagratlı Krallığı burada bir Ermeni Kilisesi yaptırarak, bu civarda yaşayan Ermenilere ibadet imkanı sağlamıştır. Kral Abas´ın yapım emrini verdiği kilise beş yıl içinde bitirilmiştir. Bu yapı bir ibadethaneden ziyade Hristiyanlık için büyük bir kutsallığa sahip olan 12 Havariler´i anma münasebeti ile de yapılmıştır.  Daha sonra 1064 yılında Müslüman egemenliğine geçen yöredeki bu kilise camiye dönüştürülerek Kümbet Cami adı verilmiştir.

 

KARS KALESİ

Ziyaret Tarihim:14 mayıs 2017

Konumu itibariyle şehir merkezinde bulunmaktadır.Tarihine değinmek istersek 1153 yılında Selçuklular’a bağlı Saltuklu Sultanı Melik İzzeddin’in emriyle o dönemin veziri olan Firuz Akay tarafından yaptırılmıştır. Dış kale surlarının yapımı 12. yüzyılda inşa edilmeye başlanmıştır. 1386 tarihinde Timur tarafından yıktırılan kale, 1579 yılında Osmanlı Padişahı III. Murat’ın emri üzerine Lala Mustafa Paşa tarafından yeniden yaptırılmıştır. Kale kalıntılarında dört köşe mermer kitabe bulunmuş dış surların kapısına koydurulmuştur.

 

 

Bu alana reklam verebilirsiniz!